Jason jest przedsiębiorcą prowadzącym liczne firmy i posiadającym 20-letnie doświadczenie w zakresie marketingu i informatyki. Żywiołem Jasona są innowacje i rozwój przedsiębiorstw z różnych branż, od rozwoju aplikacji komputerowych dla organizacji po liczne przedsiębiorstwa w branży marketingowej. Jason jest członkiem założycielem Kapituły CorporateConnections® Edmonton 1. Jego osobista i zawodowa wizja opera się na idei szerokiego wsparcia – pomocy osobom i organizacjom w osiągnięciu pełni ich potencjału. Jason udziela się również w swojej społeczności zasiadając w zarządzie lokalnej komisji wyborczej, w przeszłości również jako jej Prezes, oraz zajmując stanowisko Przewodniczącego w szkole, do której uczęszczają jego dzieci. Kiedy nie pracuje zawodowo ani na rzecz swojej społeczności, Jason chodzi na wędrówki piesze, słucha muzyki i spędza czas ze swoją rodziną.