Życie CC

Przewaga CorporateConnections®

Dla wielu Członków, dołączenie do CorporateConnections stanowi decyzję biznesową związaną z dostępem do oferowanych przez sieć możliwości. Głównymi powodami, dla których z nami pozostają, są wartościowe relacje i możliwość korzystania ze wspólnych doświadczeń i wiedzy osób o podobnym statusie zawodowym.

Kluczowe elementy członkostwa

Porządek organizowanych przez nas 90 minutowych spotkań zapewnia platformę umożliwiającą zapraszanie wykwalifikowanych gości w imieniu naszych Członków w ramach nieustannych starań na rzecz generowania i rozwijania nowych możliwości.

Dzięki zaangażowaniu globalnych liderów myśli ekonomicznej, nasi Członkowie uzyskują korzyści płynące z dostępu do najlepszych praktyk i trendów kształtujących rzeczywistość biznesową poprzez osobiste spotkania z liderami opinii z całego świata.

Nasi członkowie uzyskują wyłączny dostęp do naszego ogrodzonego ogrody pełnego podzielających wspólne przekonania liderów z całego świata.

Umieszczając naszych Członków w kontekście innym niż ich rady nadzorcze i umożliwiając im dostęp do ekskluzywnych miejsc i wydarzeń budujemy wzajemne zaufanie i ułatwiamy nawiązywanie kontaktów w kontekście wspólnych, unikalnych doświadczeń.

CorporateConnections Forum stanowi oparte na zasadzie poufności środowisko, w którym Członkowie mogą czerpać korzyści z doświadczeń dzielonych z innymi osobami na podobnych stanowiskach i jeszcze szybciej podejmować optymalne decyzje.

Odwiedź jedną z naszych Kapituł

Poznaj CorporateConnections umawiając wizytę w naszej Kapitule zlokalizowanej w Twojej okolicy

Kryteria członkostwa

Kryteria członkostwa i oczekiwania CorporateConnections

Właściciel przedsiębiorstwa, partner lub dyrektor najwyższego szczebla w organizacji generującej co najmniej 5 milionów $ (USD) przychodów GAAP

CorporateConnections opiera swe działania na zestawie kluczowych wartości stanowiących wytyczne dla naszych Członków w zakresie nawiązywania kontaktów i działalności biznesowej. Ta wspólna podstawa pozwala na tworzenie unikalnej atmosfery sprzyjającej działaniom rozwojowym i przekształceniowym.

Proces zgłoszeniowy

Kandydaci na Członków muszą zapewniać możliwość budowania wzajemnej wartości dodanej w zakresie relacji strategicznych. Jednocześnie, członkostwo w CorporateConnections ma charakter wybiórczy, obiektywny i oparty na ustalonych procesach.

W CorporateConnections obowiązuje 3-stopniowy proces zgłoszeniowy:

KROK 01 - Zgłoszenie potencjalnego Członka

Kandydat sponsorowany przez przynajmniej jednego członka Kapituły CorporateConnections składa Wniosek o przyjęcie.

Jeśli kandydat spełnia wymagania, nawiązujemy kontakt w celu zaplanowania rozmowy kwalifikacyjnej.

KROK 02 - Rozmowa i ocena

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzana jest wewnętrzna ocena.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, kandydat otrzymuje powiadomienie o akceptacji wraz z harmonogramem wprowadzenia.

KROK 03 - Wprowadzenie

Nowy Członek odbywa spotkanie wprowadzające z Kierownikiem Wydziału Sukcesu i Dyrektorem Kapituły, aby rozpocząć proces wprowadzający.