Cuộc sống CC

Các khía cạnh CorporateConnections®

Đối với nhiều người, việc tham gia CorporateConnections là một quyết định kinh doanh được thúc đẩy bởi việc tiếp cận các cơ hội, tuy nhiên lý do số một khiến các Thành viên ở lại là mối quan hệ ý nghĩa, những trải nghiệm chung và kiến thức từ đồng đội của họ.

Các quyền lợi độc quyền dành cho Thành viên

Thăm Chapter

Trải nghiệm CorporateConnections bằng cách đăng ký tham gia một chapter gần bạn

Tiêu chí Thành viên

Tiêu chí và Kỳ vọng dành cho Thành viên CorporateConnections

Chủ Doanh nghiệp, Cán bộ điều hành cao cấp C-Level, Đối tác, Cộng sự, Giám đốc Điều hành công ty có doanh thu GAAP hàng năm trên $5 million (USD).

CorporateConnections được xây dựng dựa trên một bộ giá trị cốt lõi mạnh mẽ hướng dẫn cách Thành viên gắn kết và làm kinh doanh. Sự nhất quán này tạo ra một môi trường độc đáo giúp tạo điều kiện cho sự phát triển và biến đổi.

Quy trình đăng ký

Thành viên tiềm năng phải có khả năng thúc đẩy lợi ích chung trong mối quan hệ chiến lược đáng tin cậy. Điều đó nói lên rằng, Thành viên CorporateConnections là có chọn lọc, mang tính khách quan và dựa trên quy trình đã được thiết lập.

CorporateConnections có quy trình đăng ký gồm 3 bước:

BƯỚC 01 - Đơn đăng ký Thành viên

Người đăng ký đảm bảo có ít nhất một thành viên bảo trợ từ chapter CorporateConnections và gửi yêu cầu đăng ký.

Nếu người đăng ký được xác định là phù hợp, họ được chapter liên hệ để sắp xếp buổi phỏng vấn.

BƯỚC 02 - Phỏng vấn & Đánh giá

Sau khi hoàn tất buổi phỏng vấn, phần đánh giá nội bộ được tiến hành.

Sau khi chấp thuận, người đăng ký nhận được thông báo rằng họ đã được chấp thuận và cung cấp một lịch trình tiếp theo.

BƯỚC 03 - Buổi họp ban đầu

Thành viên mới tham gia một buổi họp ban đầu với Phụ trách Thành viên Thành công và Giám đốc Chapter để bắt đầu chương trình kết nạp.