Đăng ký chuyến thăm

Trải nghiệm CorporateConnections

Nếu bạn muốn đăng ký thăm chapter, vui lòng hoàn thành và gửi đơn đăng ký tham gia. Khi nhận được, Giám đốc Chapter CorporateConnections địa phương sẽ xem xét thông tin của bạn và liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

01

Hoàn thành đơn đăng ký tham gia

Đơn đăng ký cho phép chúng tôi kết nối bạn với chapter phù hợp nhất.

02

Thư mời ban đầu

Giám đốc trong khu vực sẽ gửi cho bạn một thư mời bao gồm địa điểm và ngày giờ họp.

03

Tham gia buổi họp Chapter

Tham gia buổi họp chapter và đắm mình vào trải nghiệm về CorporateConnections.

ĐĂNG KÝ CHUYẾN THĂM

*

*

*

*

*