Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi chung

 1. Quyền tiếp cận độc quyền với các nhà lãnh đạo kinh doanh cùng chung chí hướng trên toàn cầu.
 2. Một cấu trúc được kiểm chứng giúp thúc đẩy các cơ hội kinh doanh chiến lược.
 3. Sự hỗ trợ ngang tầm trong môi trường bảo mật và đáng tin cậy thông qua chương trình Diễn đàn.
 4. Lợi nhuận có thể đo lường và mối quan hệ ý nghĩa giúp thay đổi
  hoạt động kinh doanh, cộng đồng và cuộc sống của họ.
 5. Những sự kiện và trải nghiệm tuyệt vời mang lại những kỷ niệm và
  tình bạn dài lâu.
 6. Là một phần của cộng đồng tin tưởng vào việc trở thành một tác nhân cho sự thay đổi bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

 1. Một vài Thành viên tham gia vào nhiều tổ chức tùy thuộc vào mục tiêu của họ.
 2.  Có một số quyền lợi chính thu hút các thành viên từ các tổ chức khác:
  ● Chương trình kết nối doanh nghiệp và các buổi họp mang tính cấu trúc được thiết kế để tạo ra cơ hội kinh doanh giữa các Thành viên. Điều này thường không được khuyến khích ở các tổ chức khác.
  ● Có một cách để chúng tôi đảm bảo điều này là không cho phép các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng hiện diện trong chapter với bạn. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy và tạo ra một môi trường hợp tác giữa các thành viên.

Câu hỏi về Quyền thành viên

 1. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao việc có một hệ thống hỗ trợ đáng tin cậy giúp quản lý các cơ hội và những thách thức lớn nhất của họ.
 2. Các nhà lãnh đạo vô cùng bận rộn và cần tiếp xúc đúng người đúng thời điểm; dù họ là người địa phương, toàn quốc hay toàn cầu.
 3. Chủ Doanh nghiệp, Cán bộ điều hành cao cấp C-Level đang điều hành công ty có doanh thu GAAP hàng năm trên $5 triệu (USD).
 4. Các nhà lãnh đạo tìm kiếm cơ hội mới để mở rộng hoặc đa dạng hóa các thị trường mới.
 5.  Các nhà lãnh đạo cần nguồn lực đáng tin cậy để xây dựng dây chuyền phân phối của họ.
 6. Các nhà lãnh đạo tự do và có thể tận dụng một nhóm các thành viên đáng tin cậy giúp quản lý các cơ hội và những thách thức lớn nhất.
 7. Các nhà điều hành đang tìm kiếm sự phát triển năng lực lãnh đạo, sự phát triển về mặt cá nhân và chuyên môn.

 1. Diễn đàn CorporateConnections là một môi trường bảo mật  và không có sự phán xét nơi Thành viên có thể tận dụng những kinh nghiệm được chia sẻ từ các Thành viên khác để được khai sáng và đưa ra những quyết định tốt hơn.
 2. Mô hình diễn đàn được kiểm chứng để giúp các Thành viên trải nghiệm những đột phá và thường được xem như là một trong những khía cạnh lợi ích tốt nhất cho Thành viên CorporateConnections.
 3. Sự tin tưởng và gắn kết đã tạo ra thông qua trải nghiệm Diễn đàn dẫn đến các cơ hội thúc đẩy sự phát triển cá nhân và kinh doanh.

 1. Khi tham gia, Thành viên được hòa nhập vào chapter và cộng đồng thông qua một quy trình giới thiệu đơn giản và mang tính cấu trúc. Điều này cho phép các Thành viên tận dụng tối đa những trải nghiệm và dịch vụ của CorporateConnections.
 2. 20 buổi họp chapter mỗi năm.
 3.  Tiếp cận các buổi họp chapter trên toàn thế giới.
 4. Các cơ hội kết nối toàn cầu tại Hội nghị toàn cầu thường niên đẳng cấp nhất thế giới.
 5. Mỗi thành viên độc quyền một ngành nghề để đảm bảo rằng Thành viên không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phòng họp.
 6. Trải nghiệm Diễn đàn toàn diện thông qua đào tạo và hỗ trợ
 7. Tiếp xúc với các Giám đốc Chapter là những người tích cực hỗ trợ các Thành viên đạt được những điều tốt nhất từ CorporateConnections.
 8. Nền tảng và phần mềm độc quyền hỗ trợ trải nghiệm Thành viên và cho phép Thành viên kết nối với tất cả các vùng.
 9. Chuỗi câu chuyện CC Talk cho Thành viên: Một cơ hội để các Thành viên chia sẻ trải nghiệm và chuyên môn của họ với các thành viên khác.
 10. Chuỗi câu chuyện CC Talk cho Thành viên: Cơ hội độc quyền để lắng nghe các nhà lãnh đạo tư tưởng và những người có tầm nhìn.

 1. Những chủ doanh nghiệp cùng chung chí hướng là những người có sức ảnh hưởng trong ngành nghề và thị trường tương ứng của họ.
 2. 84% Thành viên có doanh nghiệp đạt doanh thu $5 – $100 triệu USD. 16% Thành viên đạt doanh thu hơn $100 USD.
 3. Giá trị quan trọng dành cho thành viên là kết nối với các thành viên ngoài chapter hiện tại và trong mạng lưới kết nối mở rộng.. Nói cách khác, không chỉ những người trong phòng họp, mà còn là những người họ biết.

Ghé thăm Chapter

Trải nghiệm CorporateConnections bằng cách đăng ký tham gia một chapter gần bạn