Nhượng Quyền Thương Mại

CorporateConnections® ?

Các Thành Viên của chúng tôi tham gia để kết nối với các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới và để có cơ hội tạo ra thay đổi có ý nghĩa trong tổ chức, cộng đồng và cuộc sống của họ. Điều này được thực hiện thông qua các cuộc họp thường xuyên, có tỗ chức với các thành viên địa phương, tham gia vào chương trình Diễn đàn và tham gia vào các sự kiện CC đặc biệt trên toàn cầu.

Tại Sao Sở Hữu Một Khu Vực CorporateConnections?

Các cơ hội sở hữu tuyệt vời có thể được tóm tắt trong hai phần. Đầu tiên là khả năng tiếp cận với một cộng đồng gồm các chủ sở hữu và lãnh đạo doanh nghiệp thành công và có tư duy hướng về tương lai. Thứ hai là cơ hội trở thành một phần của một doanh nghiệp đang nhanh chóng phát triển với tiềm năng và khả năng mở rộng chưa từng có. Kết hợp những điều này mang đến quyền truy cập độc quyền và chưa từng có vào thế giới.

CorporateConnections® | Nơi Các Nhà Lãnh Đạo Kết Nối®

Cơ Hội Nhượng Quyền Thương Mại

Sự Hiện Diện Trên Toàn Cầu Của Chúng Tôi

CorporateConnections cung cấp cho các chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành một cơ hội thực đặc biệt để kết nối mạng lưới kinh doanh toàn cầu.

  • Cơ Hội Quốc Gia
  • Cơ Hội Địa Phương
  • Không Sẵn Có

Chủ Doanh Nghiệp Được Hưởng Lợi Từ

1

Liên tục hỗ trợ, đào tạo, tiếp cận và cộng đồng

2

Một mô hình kinh doanh cho phép tăng trưởng doanh thu nhanh chóng và khả năng mở rộng

3

Tiếp cận mạng lưới quốc tế gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những cơ hội

4

Kết nối vô hạn với các cơ hội cá nhân

5

Diễn đàn: Sự rõ ràng, quan điểm và sự hỗ trợ từ ban cố vấn cá nhân của bạn

Hỗ Trợ Toàn Cầu

Bạn sẽ có một đội ngũ hỗ trợ tận tâm với hàng chục năm kinh nghiệm nhượng quyền thương mại và tham gia vào các tổ chức lãnh đạo điều hành. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn của chu kỳ phát triển nhượng quyền, cung cấp cho bạn kiến ​​thức và tài nguyên về CorporateConnections của chúng tôi.

Trước khi bạn mở doanh nghiệp của mình, chúng tôi sẽ:

  1. Xác định thị trường bạn sẽ dẫn đầu
  2. Cung cấp cho bạn lượng tồn kho ban đầu cần thiết về nguồn cung cấp, vật liệu và phần mềm
  3. Cung cấp chương trình đào tạo đúng lúc để thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp của bạn
  4. Cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tài liệu, hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn vận hành và các phương pháp hay nhất từ Gia1m đốc chương trình của chúng tôi
QUY TRÌNH KHÁM PHÁ
Giới Thiệu & Tổng Quan
Cơ Hội, Đào Tạo & Hỗ Trợ
Đánh giá FDD
Cuộc Gọi Hành Chính
Gặp Mặt Những Chủ Doanh Nghiệp Của Chúng Tôi
Ngày Khám Phá

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu bạn là một ứng viên có quan tâm, chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​của bạn! Bước đầu tiên là liên hệ với một thành viên trong nhóm của chúng tôi tại franchising@corporateconnections.com

Không. Những người nhượng quyền thương mại của chúng tôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau. CorporateConnections đang tìm kiếm một Giám Đốc Quốc Gia tiềm năng với một mạng lưới kết nối mạnh mẽ, khả năng về tài chính và các kỹ năng vận hành xuất sắc.

Thời gian cần thiết để trở thành Giám Đốc Quốc Gia khác nhau tùy thuộc vào thị trường địa phương và yêu cầu công bố thông tin.

Phí Master Franchise ban đầu bao gồm hầu hết chi phí khởi động của bạn, nhưng những khoản phí này không bao gồm bất kỳ chi phí phát triển hoặc khởi động nào liên quan đến hành chính hay vốn lưu động.

Nhựng Người Giám Đốc Của Chúng Tôi Nói Gì

Nhượng Quyền Thương Mại

*

*

*

*

*

*

Recent News

10 Trends Shaping Franchising in 2022
Living in a post pandemic world has changed the ways we conduct business and go about our everyday lives. Below are the 10 cultural/societal trends that will shape the future for franchising in 2022.  Health: Franchises that focus on health
Read More