Andrews đã tham gia CorporateConnections® vào năm 2019 với vai trò Giám đốc Truyền thông và Marketing. Erica quản lý tất cả các hoạt động marketing của tổ chức để hỗ trợ sáng kiến Corporate Connections trên toàn cầu. Trước khi tham gia CorporateConnections®, Erica đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing nhượng quyền khi giữ nhiều vai trò khác nhau trong nhiều năm, bao gồm vai trò Giám đốc hoạt động thực địa và Điều phối Digital Marketing. Gần đây nhất, Erica đảm nhận vai trò Giám đốc Truyền thông và Marketing ở Hiệp hội Greater Charlotte Apartment Association. Cô ấy đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Truyền thông và Bằng cao đẳng liên kết về Quảng cáo và Thiết kế đồ họa. Đam mê của Erica là dành thời gian với những người thân yêu và du lịch vòng quanh thế giới.