Graham Weihmiller đã tham gia CorporateConnections® vào năm 2014 để hỗ trợ điều hành kế hoạch chiến lược của CorporateConnections bao gồm việc cải tiến về hoạt động, và tăng trưởng thành viên không ngừng và liên tục mở rộng thành viên toàn cầu. Graham đam mê xây dựng tổ chức dịch vụ thành công tạo ra giá trị nổi bật và một tác động xã hội tích cực. Trước khi tham gia CorporateConnections®, ông từng là Tổng Giám đốc của một công ty nhượng quyền toàn quốc đã thành lập 32 năm về các dịch vụ chăm sóc tại nhà. Khi làm việc ở đó, ông là một giám đốc sáng lập quỹ từ thiện hỗ trợ chăm sóc tại nhà cho những người không có khả năng chi trả. Kinh nghiệm lãnh đạo trước đây của ông bao gồm các vai trò Đối tác cổ phần tiên phong, Công ty nhượng quyền Mỹ, Ngân hàng Mỹ, Booz Allen và JP Morgan.

Graham thường xuyên nói về tinh thần kinh doanh, phát triển năng lực lãnh đạo và  nhượng quyền thương mại và gần đây ông đã tham gia chia sẻ trong buổi hội thảo tại Trường Kinh doanh Harvard, Trường Đại học Stanford, và Georgetown. Ông đã nhận tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard và Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại trường Cao đẳng William & Mary. Graham được đào tạo về Doanh nghiệp tinh gọn, Quy trình xuất sắc, Thiết kế Six Sigma, và đạt đai đen Six Sigma. Ông là một thành viên tích cực của câu lạc bộ Charlotte tại Trường Kinh doanh Harvard, nơi trước đây ông là chủ tịch của câu lạc bộ.