Jacob Busscher đã gia nhập CC vào năm 2019, sau một thời gian sống và làm việc trên toàn cầu. Jacob phân tích hoạt động vận hành hằng ngày và đảm bảo các công cụ và công nghệ hoạt động bình thường và hiệu quả trong cộng đồng toàn cầu. Ông đóng nhiều vai trò khác nhau trong nhiều năm, và đã đã trực tiếp trải qua phần lớn việc phát triển nội bộ và nhu cầu vận hành ngày càng mở rộng. Trước khi gia nhập CC, ông đã có 3 năm làm việc với vai trò điều phối toàn cầu cùng với Crossroads Prison Ministries để kết nối các nhà thờ, tù nhân và cộng đồng nhằm thúc đẩy mối quan hệ lâu dài và mạnh mẽ. Ông đã nhận bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh Quốc tế từ Trường Đại học Universdad de Deusto (Bilbao, Tây Ban Nha) và Trường Kinh doanh Audencia (Nantes, Pháp). Ngoài công việc,  bạn sẽ thấy Jacob đi bộ, trượt tuyết trên núi, chay bộ, chơi đàn piano, đọc những cuốn sách hay hoặc dành thời gian với bạn bè và gia đình.